Woningmarktonderzoek

Welke woningtypen worden  meer gevraagd dan aangeboden? En andersom: van welke woningtypen bestaan een overschot? Hoe is de positie van verschillende doelgroepen in deze marktsituatie? Woningmarktonderzoek brengt de actuele situatie op de woningmarkt in beeld.

Wanneer we het antwoord op deze vragen weten kunnen we beslissingen nemen over maatregelen als nieuwbouw, sloop, renovatie, verkoop en woonruimteverdeling. De aanpak van Questan sluit aan op de methodiek van het landelijke WoonOnderzoek Nederland (WoON).

Actuele overschotten en tekorten
Een  representatieve enquête onder huishoudens in het woningmarktgebied brengt verhuisplannen in beeld.  De huishoudens worden uitgenodigd via een schriftelijke, telefonische of internet- enquête deel te nemen aan het onderzoek.  De resultaten gebruiken we om onze analyses te maken en aanbevelingen over de maatregelen op de woningmarkt  te formuleren.

Door de enquête krijgen we inzicht in de vraag van de doorstromers, starters en vestigers in een gemeente. Ook komen we er achter welke woningen vrijkomen doordat vertrekkers, doorstromers en woningverlaters woningen achterlaten. Vervolgens kunnen we conclusies trekken over de wenselijke ingrepen in de woningmarkt.
Zoals nieuwbouw, sloop, herstructurering, aan- of verkoop of bestemming voor andere doelgroepen.

De enquête is voor een belangrijk deel gestandaardiseerd. Dit maakt het eenvoudiger om de resultaten te vergelijken met veel andere onderzoeken. Ook heeft dit gunstige bijeffecten: lagere kosten en een sneller onderzoeksproces.

De lange termijn
Wie wil weten hoe de woningebehoefte op lange termijn eruit ziet, kan hierover beter geen vragen stellen aan woonconsumenten. Zij zijn, zo blijkt uit onderzoek, niet goed in staat hun gedrag over meerdere jaren te voorspellen. Het is dan beter om een behoeftenprognose te maken.

Resultaat
Het resultaat is een helder geschreven rapportage met duidelijke illustraties (grafieken, tabellen en geografische kaarten), dat vergezeld gaat van een hoofdstuk over conclusies en aanbevelingen.

Het proces
Vooraf stemmen wij de planning en de processtappen met u af. Bij woningmarktonderzoek is van belang dat de resultaten van worden gedragen door de betrokken partijen. Wij nodigen deze partijen daarom van begin af uit om in het onderzoek te participeren bij zowel de opzet als de presentatie van de resultaten.